KURSUS PENGENDALI MAKANAN

SLPM Code: A/M/006

PENGENALAN

Kursus ini memberikan keterangan serta maklumat kepada setiap pengendali makanan dalam penekanan aspek kebersihan dan keselamatan makanan serta etika penghidangan makanan kepada pengguna.

Copyright © 2018 ITS Management Sdn Bhd. All rights reserved.